நிறத்த கண்டோம்..

என்னிக்கு எந்த பாட்டமாரு கடல்தாயி தாலியறுத்தான்டு தெரியல

தமிழன் சூள அறுக்கனமுண்டு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு திரியுது

பேய்க்கோலம் சாத்திக்கிட்டு ஊர நனைச்சு தொவைக்குது

நடுவால வந்து படுத்துகிட்டு இது அயல்நாடுன்னு இளிக்குது

உப்ப கொஞ்சம் கொடுத்துபுட்டு உசுர வெலபேசுது

மீனுக கொஞ்சம் சேந்துக்கிரும்னு கோடு கொஞ்சம் தாண்டுனாக்கா

இதுதாண்டா சாக்குனு நெருப்ப கக்கி பொசுக்குது

பசிச்சவயிறு பாவபுண்ணியம் பாக்காம பூட்சு கால்ல ஒதைக்குது

குண்டு தொளச்ச ஓட்டனு பாக்காம உள்ளார வர துடிக்குது

சொளட்டி சொளட்டி அடிக்குது
கருத்தமேனி வெளுத்தாக்கா வடக்கு பக்கம் சேத்துக்குவான்

ஓட்டுக்கு ஏ.சி கொடுங்க சாமி நெறத்த கொஞ்சம் தேத்திக்கிறோம்

இந்தி பேச தெரியுமுண்டு தேசியத்துல முங்கிக்கிறோம்

கொஞ்சம் இங்கிட்டும் காவக்காறுப்பான்னு இந்திலயே பேசிக்கிறோம்

இட்டிலிப்பொடிய விட்டுபுட்டு ஜல்ஜீராவ நக்கிக்கிறோம்
எம்பாட்டுக்கு நான் இருக்கேன் என்னைய ஏண்டா மொறைக்குறன்டு

கேட்டுப்புடாத கடல்தாயி அம்புட்டுக்குலாம் நான் படிக்கல

சண்டைக்காரன் சாட்சிக்காரன் ஊர்நாட்டு ஆட்சிக்காரன்டு

அல்லாப்பயலும் அடிக்கையில எங்கூட்டு கூரைய பிரிக்கையில

இன்னதுண்டு தெரியல.. வெவரமேதும் புரியல..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s