காளமேகன் காமமுற்றான்

பெரும் தீயை பெட்டிக்குள் அடைத்தான்
திறவுகோலென திரியினை படைத்தான்
பஞ்சும் நெருப்பும் பற்றியெரிய – பசியை
விஞ்சும் வேகம் கொடுத்தான்..

– ஹி ஹி தமிழ் தரும் இரட்டைப்பதம்..

Advertisements

One thought on “காளமேகன் காமமுற்றான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s